Resmi Yazışma Eğitimi

Defterdarlığımız Merkez Birim Personeline yönelik Defterdarlığımız Eğitim Salonunda 3 grup halinde Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi yapılmıştır.