Duyurular

Defterdarımız Metin TAMKOÇ 2018 LGS’de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alan Defterdarlık Uzmanı Sıdıka KÖRLÜ’nün oğlu Berke Körlü’yü makamında kabul ederek tebrik etti.

Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarında Kalan Hazineye Ait Tarım Arazileri Kullanıcılarına Doğrudan Satılıyor.

26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına doğrudan satılıyor. Bu arazileri;

  • 30/04/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,
  • aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları,
  • ya da paydaşlarından süresi içinde başvuranlar doğrudan alım hakkından faydalanabilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 ARALIK 2018

BAŞVURU YERİ GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ

Hazineye Ait Tarım Arazileri Kullanıcılarına Doğrudan Kiralanıyor.

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri;

*  31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdaremizce belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden

*  19 Kasım 2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlara doğrudan kiralanabilecektir.

*  İlk yıl kira bedeli, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı oranında uygulanacaktır.

* Sözleşme hükümlerini yerine getirenler için, 10 yıllık kira süresi sonunda Hazine arazisini doğrudan satın alma imkânı bulunmaktadır.

 

Detaylı bilgi için Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

 

Son başvuru süresi 19/11/2018 dir.

Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışında Süre Uzatımı

26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazineye ait tarım arazileri, kullanıcılarına veya paydaşlarına doğrudan satılıyor. Bu arazileri;

  • 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,
  • aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları,
  • ya da paydaşlarından süresi içinde başvuranlar doğrudan alım hakkından faydalanabilecektir.

Söz konusu Kanun kapsamında tarım arazileri satışında başvuru sürelerini kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla başvuru süresi 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.​

 

BAŞVURU YERİ GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ