Hazineye Ait Tarım Arazileri Kullanıcılarına Doğrudan Kiralanıyor.

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri;

*  31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdaremizce belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden

*  19 Kasım 2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlara doğrudan kiralanabilecektir.

*  İlk yıl kira bedeli, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı oranında uygulanacaktır.

* Sözleşme hükümlerini yerine getirenler için, 10 yıllık kira süresi sonunda Hazine arazisini doğrudan satın alma imkânı bulunmaktadır.

 

Detaylı bilgi için Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

 

Son başvuru süresi 19/11/2018 dir.