Halfeti Kaymakamlığı, İlçe Malmüdürlüğünce Yapılacak İhale İlanı

hlft